Update status rond supportersrellen en voorgenomen besluit

Beste supporters,

Zoals bekend zijn wij het niet eens met het voorgenomen besluit van de burgemeester om de eerstkomende thuiswedstrijd van het seizoen zonder publiek te spelen.

We willen jullie graag op de hoogte houden van alle inspanningen die sinds zondag 26 mei jl. zijn verricht door de SVFCU en True Support. We zijn samen opgetrokken in de strijd tegen de door de burgemeester aangekondigde sanctie, namelijk het collectief straffen van onze club en de supporters.

Mede door alle berichten die we van onze leden/donateurs en overige supporters hebben ontvangen zullen we er voor strijden om deze voorgenomen sanctie van tafel te krijgen. Nogmaals: Dadergericht (hard) straffen is wat ons betreft prima. Collectief straffen niet. Hieronder lees je een overzicht van onze inspanningen tot nu toe.

We hebben:

● Contact gehad met getroffen supporters en beveiligers;

● De burgemeester laten weten het er niet mee eens te zijn. Woensdag 5 juni a.s. hebben we een overleg hierover met de ‘driehoek’, zijnde de burgemeester, de officier van justitie en de politiechef;

● FC Utrecht laten weten het er niet mee eens te zijn. Afgelopen donderdagavond hebben we hier overleg met FC Utrecht over gehad. FC Utrecht heeft ook aangegeven het niet eens te zijn met een collectieve straf. Al onze punten zijn besproken;

● Alle raadsleden van de gemeente Utrecht gemaild en hen gevraagd om ons te steunen c.q. te helpen in deze kwestie. We hebben tot nu toe reacties ontvangen van D66, Denk en Een Utrecht, waarbij laatstgenoemde 2 partijen ons al hebben gemeld het niet met een collectieve straf eens te zijn. Met de fractievoorzitter van D66 staat op 13 juni a.s. een overleg gepland. We zullen zelf onder ander het CDA nog benaderen, omdat de fractievoorzitter daarvan een raadsinformatieavond zal beleggen en deze zelf ook FC Utrecht supporter is;

● Uitgezocht dat er eigenlijk nog geen besluit is genomen en nog niet kan worden genomen, omdat dit pas kan nadat er met betrekking tot de eerste thuiswedstrijd een vergunningaanvraag door FC Utrecht is ingediend. Verbazingwekkend dat er dus al beslist is voordat de vergunningaanvraag is ingediend. Vooringenomenheid ten top;

● Donderdag jl. het ‘vragenuurtje’ van de gemeenteraad bezocht, waarbij de burgemeester antwoorden van raadsleden aangaande deze kwestie heeft beantwoord. Ter informatie: Dit was nog geen debat, maar een mogelijkheid voor de raad om de burgemeester hierover te bevragen. Na afloop is er kort contact geweest met de burgemeester en is besproken een en ander inhoudelijk tijdens het hiervoor aangegeven overleg van 5 juni a.s. te bespreken;

● Afgelopen donderdag, voorafgaand aan het vragenuurtje, vergezeld van een begeleidende brief, als hart onder de riem voor de betreffende agenten, maar ook hun collega’s, ruim 100 candybars bij politiebureau Paardenveld afgegeven.

● Contact gehad met supporters vertegenwoordigers van andere voetbalclubs en het Supporterscollectief Nederland, zijnde het overkoepelende orgaan van supporters vertegenwoordigers van de betaald voetbalclubs;

● Uitgezocht dat de burgemeester met deze voorgenomen sanctie tegen het beleid ingaat.

Zie onder andere het “Handelingskader aanpak ongeregeldheden rondom betaald voetbalwedstrijden voor gemeenten” van de KNVB, met name 4.1 en 4.3 (het schema) ervan:

https://www.knvb.nl/…/27733/handelingskader-voor-gemeenten

Zonder dat eerdere maatregelen zijn toegepast en zonder dat ook aan andere voorwaarden is voldaan om dit toe te passen, grijpt de burgemeester dus direct naar het laatste, uiterste sanctiemiddel: het spelen van een thuiswedstrijd zonder publiek. Het uiterste middel bij herhaalde incidenten.

● Met betrekking tot deze kwestie een WOO-verzoek ingediend en hebben bij de gemeente diverse informatie opgevraagd, onder andere om inzicht te verkrijgen over de besluitvorming aangaande deze aangekondigde sanctie en om te proberen hieruit voor ons bruikbare informatie te verkrijgen om dit, samen met FC Utrecht, aan te kunnen vechten. Zodra deze informatie is ontvangen, dat zal vermoedelijk enkele weken in beslag nemen, zullen we dit met spoed bestuderen. Een van de politieke partijen stelt dezelfde informatievragen echter ook aan de gemeente, waardoor deze informatie hopelijk sneller verkregen zal worden;

We zullen daarnaast de heer Frank Paauw, de nieuwe bondsvoorzitter benaderen. Dan kan hij voetbalminnend Nederland en met name FC Utrecht en haar supporters in dit geval in het bijzonder daadwerkelijk laten zien dat hij niet ‘tegen voetbalsupporters’ is.

Kortom, we zijn op verschillende fronten zeer druk bezig om de aangekondigde sanctie van tafel te krijgen.

Jullie steun en betrokkenheid zijn daarbij van onschatbare waarde.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met rood witte groeten,

Supportersvereniging FC Utrecht & True Support