post

Petitie True Support / SV FC Utrecht

PETITIE/VERKLARING

 

Utrecht, 10 november 2019

 

Hoogedelachtbare vrouwe, geachte mevrouw Halsema,

Allereerst het volgende.

Afgelopen vrijdag, aan het begin van de middag, is de demonstratie bij u gemeld. Vervolgens krijgen wij zaterdag jl. iets na 18.00 uur bericht van de Utrechtse politie dat de gemeente Amsterdam heeft verzocht om een brief gedateerd op heden aan de organisatie te overhandigen. Los van het feit dat u meent de Utrechtse politie als postbode te kunnen gebruiken, was het wel zo fatsoenlijk geweest om de brief te e-mailen aan de Supporters Vereniging FC Utrecht, zijnde de organisator, en/of ook even (na) te bellen. U wenst net als wij een ordentelijk verloop. Ook om die reden had u deze brief gisteren direct aan de organisatie dienen te verstrekken. Ook omdat in uw brief valt te lezen dat de demonstratievoorwaarden aan de deelnemers moeten worden medegedeeld. Indien deze pas kort voor vertrek op de dag zelf worden verstrekt, is dat natuurlijk niet meer mogelijk, althans wordt dit ernstig bemoeilijkt. Onbegrijpelijk en ook niet chique deze werkwijze. Het lijkt er op dat het uw bedoeling is om ons te laten ‘struikelen’. Dit ook omdat op www.parool.nl de inhoud van de brief zaterdagmiddag al werd vermeld. Wederom geeft de gemeente Amsterdam daarmee aan een gesprekspartner in het normalisatietraject niet serieus te nemen. Echter, het gaat nog verder.

In uw brief valt namelijk te lezen:

Als burgemeester ben ik, mede door informatie van de politie, goed geïnformeerd over de onderlinge verhouding tussen voetbalsupporters. Ajax en FC Utrecht kennen al ruim 40 jaar grote rivaliteit en de (recente) geschiedenis laat zien dat er van normaal supportersgedrag rondom wedstrijden al lang geen sprake meer is.”

Uw brief is ongetwijfeld langs diverse afdelingen van uw gemeente gegaan alvorens deze definitief is geworden. U(w gemeente) geeft er door middel van deze passage blijk van dat er volstrekt geen sprake is van dossierkennis. Vanwege de rivaliteit en excessen is nu immers juist jaren geleden het normalisatietraject ingezet, waarbij beide voetbalclubs, hun supportersverenigingen, de Utrechtse en Amsterdamse politie zijn betrokken en waarbij er van de zijde van FC Utrecht onder andere is en wordt samengewerkt met de Anne Frank Stichting, er een bezoek aan Westerbork is gebracht etc. Dit heeft er in geresulteerd dat Ajax afgelopen jaar met 1.200 supporters naar de Galgenwaard mocht komen. En nee, dit bezoek, net als het bezoek van FC Utrecht supporters afgelopen jaar aan de Arena, verliep nog niet geheel vlekkeloos. Maar vergeleken met vroeger zijn er grote stappen gemaakt. Dit laat onverlet dat er nog verbeterpunten zijn en we er dus nog niet zijn, maar we zijn op de goede weg.

Dit ontkennen, maar ongemotiveerd verwijzen naar “40 jaar rivaliteit” en de woordkeuze “meer is”, daarmee suggererend dat het qua supportersgedrag heden slechter is gesteld dan in het verleden, is veel te kort door de bocht en onterecht. Daarmee diskwalificeert u ten onrechte ook de partners bij dit normalisatietraject. Voornoemde passage geeft echter ernstig te denken hoe nu verder met het normalisatietraject indien een belangrijke partner zich als zodanig opstelt.

Terwijl u volstrekt niet bekend bent met de organisatie van de demonstratie, op geen enkele wijze heeft de gemeente Amsterdam contact opgenomen, blijkt uit uw brief dat de angst regeert en dat de deelnemers op voorhand worden gecriminaliseerd. Dit in tegenstelling tot de gemeente Utrecht inclusief de Utrechtse politie, die wel de dialoog heeft gezocht en zoekt en met wie wij in goed contact staan en in welke contacten preventie, het voorkomen van excessen, hoge prioriteit heeft. 

Het toont echter maar weer eens aan dat voetbalsupporters, in dit geval die van FC Utrecht en Ajax, klakkeloos in een hokje worden gestopt, dat geboekte successen worden vergeten, althans niet worden benoemd of gebagatelliseerd.

En dat is nu net de reden van de demonstratie. Het is Nederland op zijn smalst en Amsterdam op zijn kleinst indien om allerlei drogredenen 100 tot 150 extra voetbalsupporters worden geweigerd, terwijl dit vak nog een overcapaciteit van ruim 300 personen heeft. Daar waar er bij Europese voetbalwedstrijden duizenden uitsupporters zich in en naast het uitvak en in Amsterdam bevinden. Maar die paar extra FC Utrecht supporters zou dan ineens niet mogelijk zijn? Dit terwijl de afspraak in het kader van het normalisatietraject is om te streven naar volle uitvakken. In het geval van de Arena zou dit uiteindelijk 1.600 supporters zijn.

U benoemt in uw brief de herdenking van de Kristallnacht, vandaag op 10 november 2019. Uit respect voor de Joodse gemeenschap en ter herdenking zullen wij vandaag namens de supporters van FC Utrecht een bloemstuk afgeven bij de Portugese synagoge, die zich op korte afstand van de demonstratielocatie.  “Opdat wij niet vergeten.” Jarenlang is en wordt er al ingezet op bewustwording van FC Utrecht supporters dat liederen met daarin de – overigens ongepaste – geuzennaam van Ajax supporters kwetsend (kunnen) zijn voor de Joodse gemeenschap en dat kan en mag natuurlijk niet de bedoeling zijn! En deze inzet cq dit proces heeft succes! Nogmaals, we zijn er nog niet, maar aantoonbaar is er verbetering. Daar schijnt u(w gemeente) echter doof en/of blind voor te zijn.

Overigens, de voorwaarden die u in uw brief stelt, zijn dezelfde voorwaarden als die in de demonstratiemelding zijn opgenomen, uitgezonderd de voorwaarde dat de Wet niet overtreden mag worden, maar die spreekt voor zich. Uit het feit dat onze voorwaarden corresponderen met die van de gemeente Amsterdam, blijkt dat de organisatie deze demonstratie zeer serieus aanpakt en er alles aan gelegen is om deze zonder wanklanken te laten verlopen. Los van uw brief hadden wij al pamfletten opgesteld, die voor vertrek aan de inzittenden zijn uitgereikt en zijn de deelnemers vooraf toegesproken. Wij vertrouwen er op onze beurt op dat de gemeente Amsterdam onze veiligheid kan en zal garanderen.

Samengevat: Gemeente Amsterdam, kom tot bezinning, neem de deelnemers aan het normalisatietraject serieus en laat volgend jaar minstens 800 FC Utrecht supporters toe in het uitvak.

Football without (away)fans is nothing!

 

Bestuur Supporters Vereniging FC Utrecht

Bestuur True Support