post

Boycot, geen uitsupporters bij Ajax-FC Utrecht!

Jaren geleden is er met FC Utrecht, Ajax, de politie te Utrecht en Amsterdam en de supportersverenigingen van beide voetbalclubs een traject ingezet om de verstandhouding tussen beide supportersclubs te verbeteren. Het doel van deze normalisatie is om weer volle uitvakken in Utrecht en in Amsterdam te hebben, zonder verbaal en/of fysiek geweld. Gedurende dit traject is ook de KNVB aangesloten en heeft dit normalisatietraject verder vorm gekregen.

Er was de afgelopen jaren duidelijk verbetering, waardoor Ajax vorig jaar – na een geleidelijke opschaling – na jaren weer met 1.200 supporters naar de Galgenwaard af mocht reizen. FC Utrecht was vorig jaar met circa 630 supporters in het uitvak in de Arena vertegenwoordigd. Er waren zeker nog verbeterpunten in het gehele normalisatietraject, maar alle partijen bleven vooruitkijken. Er waren geen redenen om het aantal uitsupporters terug te schroeven.

Dit seizoen was de afspraak dat FC Utrecht in eerste instantie 500 kaarten zou afnemen. Zodra deze verkocht waren, kon FC Utrecht extra kaarten aanvragen. En zo geschiedde.

Tot onze grote verbazing blijkt dat de Gemeente Amsterdam echter niet bereid is om goedkeuring te geven voor deze (100 tot 150) extra kaarten aan FC Utrecht supporters. De reden vanuit de Gemeente Amsterdam is dat er niet voldoende politiecapaciteit beschikbaar is voor deze extra supporters en dus houdt de Gemeente Amsterdam haar poot stijf, ondanks grote inspanningen van FC Utrecht, de supportersverenigingen en de gemeente Utrecht, die eensgezind zijn opgetrokken. Zelfs het aanbod van FC Utrecht om extra beveiliging mee te nemen was geen optie voor de Gemeente Amsterdam.

Het is overigens de vraag of men met 100-150 supporters extra, meer politie inzet nodig zou hebben. Immers, zo zou bijvoorbeeld het inzetten van dubbeldekkersbussen tot gevolg hebben dat het aantal bussen hooguit met 1 zou hoeven te stijgen. Daarnaast wist de gemeente Amsterdam van het aantal supporters van vorig jaar.

Ter voorkoming van misverstanden: Ajax en haar supportersvereniging treft in deze geen schuld. Van Ajax en haar supportersvereniging mogen wij met 650 supporters en zelfs nog met meer supporters komen. Op het betreffende uitvak is er ook plaats voor ruim 800 supporters. In geval van voldoende animo kan het uitvak naar 1.600 uitsupporters worden vergroot.

De gemeente Amsterdam schroeft het aantal uitsupporters dus, in strijd met de gemaakte afspraken en de normalisatie, terug in plaats van dat dit aantal kan worden verhoogd.

Het is voor ons onbegrijpelijk en onacceptabel dat de Gemeente Amsterdam het ingezette en vergevorderde normalisatietraject geweld aandoet en gemaakte afspraken niet nakomt. De Gemeente Amsterdam is hierdoor een zeer onbetrouwbare gesprekspartner gebleken.

De spanningen zijn hierdoor onnodig opgelopen en de verstandhouding met de Gemeente Amsterdam is hierdoor onder druk komen te staan. Omdat er geen enkele geldige reden is te bedenken om de extra kaarten te weigeren, anders dan dit de bewegingsvrijheid van de politie/mobiele eenheid op het uitvak zou beperken, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente Amsterdam er op uit is om bij de eerste de beste futiliteit weer een daad/voorbeeld te stellen. Zeker na de discussie van de afgelopen dagen. De recente optredens van de politie Amsterdam jegens Ajax supporters liggen ons wat dat betreft ook nog vers in het geheugen.

De veiligheid van onze supporters moet te allen tijde gewaarborgd zijn, maar diegene die deze moet waarborgen is nu juist de zwakke schakel en onbetrouwbare partner in deze.

Daarom is na lang beraad met FC Utrecht besloten om de wedstrijd te boycotten en het uitvak leeg te houden. Daarmee worden we door toedoen van de Gemeente Amsterdam helaas teruggeworpen in de tijd.

We hebben inmiddels al van veel supporters vernomen dat het onacceptabel is dat FC Utrecht supporters dit jaar maar met 500 in de Arena welkom zijn en dat Ajax met 1.200 supporters naar de Galgenwaard zou mogen komen. “Gelijke monniken, gelijke kappen”. Wij begrijpen deze reacties zeer goed. Dit is ook niet uit te leggen nu iedere logica en rechtvaardiging ontbreekt. Of en zo ja welke consequenties dit heeft voor het aantal supporters in het uitvak bij de thuiswedstrijd kan op dit moment nog niet gezegd worden en zullen we op een rustig moment nader met de betrokken partijen bespreken. Het zou zuur zijn indien Ajax supporters van deze actie van de gemeente Amsterdam de dupe worden. Ons primaire standpunt is dat uitsupporters erbij horen en het liefst door middel van een vol uitvak, zonder supporters immers geen voetbal, maar de signalen van onze achterban zullen we in dat kader uiteraard afwegen en naar voren brengen. Daarbij komt dat wij ons niet laten piepelen.

GEMEENTE AMSTERDAM, SHAME ON YOU!

We zullen zo snel mogelijk met nadere informatie komen omtrent een protestactie.

FC Utrecht zal zo snel mogelijk met informatie komen voor de supporters die al wel een combikaart hebben bemachtigd.

Bestuur SupportersVereniging FC Utrecht

Bestuur True Support