post

Verklaring SV FC Utrecht en True Support

Allen,

Dit is een gezamenlijke verklaring van de SupportersVereniging FC Utrecht en True Support.

Dank aan het bestuur van het Supporterscollectief voor de uitnodiging!

Ter voorkoming van ieder misverstand willen wij allereerst opmerken dat deze verklaring op geen enkele wijze is gericht tegen het bestuur van het Supporterscollectief Nederland en bij haar aangesloten partijen(!).

Wij willen het volgende kwijt naar aanleiding van de aanslag van maandag 18 maart 2019:

“Geachte KNVB,

Respect, KNVB, dat begint bij jezelf.

Daar waar het hele land saamhorig reageerde, was er binnen de KNVB verdeeldheid over het wel/niet in acht nemen van een minuut stilte en het dragen van rouwbanden naar aanleiding van de aanslag te Utrecht op maandag 18 maart 2019, die de Utrechtse gemeenschap, maar feitelijk het gehele land heeft geraakt. Ongelooflijk en onbegrijpelijk!

Nog nooit is er een code 5, de hoogste dreigingscodering, afgegeven. Velen in binnen- en buitenland betuigden hun medeleven. Het Koningshuis gaf acte de presence, de minister president, onze eigen burgemeester die het top heeft gedaan en doet, burgemeesters van andere steden, andere supportersclubs, overige Nederlanders, waarvoor nogmaals dank!

Uit respect naar de slachtoffers, hun familie en vrienden, de hulpverleners en alle overig betrokkenen had de KNVB, even los van de status van zo’n protocol, daarvan af moeten wijken.

Maar de KNVB gaf niet thuis! De “K” staat voor Koninklijk. Het wordt tijd dat de KNVB zich eens als zodanig gaat gedragen.

Toen het kindje van Boulahrouz overleed werden er rouwbanden gedragen. Bij het overlijden van Johan Cruijff en Eberhard van der Laan werden er rouwbanden gedragen en werd een minuut stilte in acht genomen. Dit zonder dat er door de overheid ‘nationale rouw’ was afgekondigd. Volkomen terecht dat hen het respect is betuigd wat zij verdienden.

Dat is door ons bijvoorbeeld ook aan Ajax en haar supporters gegeven toen het noodlot Nouri trof. Door Ajax en haar supporters werd dit zeer op prijs gesteld. Het is dan ook ongelooflijk en onbegrijpelijk dat de KNVB zich in dit geval verschuilt achter het argument dat er geen minuut stilte in acht wordt genomen en er geen rouwbanden worden gedragen, omdat er geen nationale rouw door de overheid is afgekondigd. Absurd gewoon.

Mijn zoontje van 11 moest vanochtend een uitwedstrijd bij Desto spelen. De club van het dodelijke slachtoffer Rinke Terpstra. We hebben als team rouwbanden geregeld en een bloemetje in de clubkleuren van Desto meegenomen en afgegeven. Niet omdat dit was voorgeschreven door Desto of wie dan ook of omdat er sprake is van nationale rouw, maar gewoon omdat je dat doet als je fatsoen en respect voor de medemens hebt!

KNVB, hoe ver sta je van de maatschappij en de leden af? De amateurtak van de KNVB pakte het met haar bericht overigens wel prima op, maar bij het hoogste bestuur is er sprake van een ernstig gebrek aan empathie, respect, medeleven en ga zo maar door. Het hoogste bestuur geeft er blijk van er volstrekt geen weet van te hebben wat er onder supporters leeft en wat men als leden en supporters van de KNVB verwacht. Hoe moeilijk kan het zijn?

Zelfs na daartoe afgelopen donderdag van meerdere kanten op te zijn aangesproken, onder andere door het Supporterscollectief Nederland, hield de KNVB voet bij stuk: Geen rouwbanden, geen minuut stilte. Waar hebben we het over? Een kleine moeite, een groot gebaar!

De hoop was mede gevestigd op de heer Gudde, die als geen ander weet hoe moeilijk het is om goede banden te onderhouden met de achterban. Helaas…. De KNVB heeft daarmee helaas ook nagelaten om de saamhorigheid en de ‘verbinding’ tussen ons allen te bevestigen.

Maar er is toch wel iemand in de hoogste geleding bij de KNVB met enig gezond verstand? De vraag stellen is deze beantwoorden. Helaas…. Het belooft niet veel goeds voor de gespreksonderwerpen van deze middag. De pluche stoelen zijn kennelijk zo hoog dat het contact met de aarde is verloren.

Nederland heeft afgelopen donderdag verdiend en dik met 4-0 gewonnen. Maar wat bij velen in gedachten zal blijven is het gebrek aan het niet herdenken door de KNVB en dat is een zeer groot verlies.

Wij hebben dan ook besloten dat er voor ons bij de huidige stand van zaken geen basis is om met de KNVB in gesprek te gaan. Wij zullen dit overleg van vanmiddag na deze verklaring dan ook verlaten.

Uit respect voor het Supporterscollectief Nederland vragen wij de andere supportersclubs niet om ons te volgen, al zouden wij die oproep diep in ons hart wel willen doen. Wij wensen iedere aanwezige verder een succesvolle middag toe. We gaan ervan uit dat de overige supportersclubs onze gezamenlijke mening omtrent het gebruik van vuurwerk zullen vertegenwoordigen en onze vragen en opmerkingen daarover zullen voorleggen. Daar hebben wij alle vertrouwen in. De andere supportersclubs en het bestuur en overige vrijwilligers van het Supporterscollectief Nederland genieten daarvoor ons respect.

 

En KNVB: Schaam je kapot!

 

Bestuur SupportersVereniging FC Utrecht

Bestuur True Support

6 thoughts on “Verklaring SV FC Utrecht en True Support

  1. Pingback: Statement Utrecht-supporters na ontbreken minuut stilte: ‘Schaam je kapot, KNVB!’ – LekwaalMedia.nl

  2. Pingback: Statement Utrecht-supporters na ontbreken minuut stilte: ‘Schaam je kapot, KNVB!’ – TrendNieuws.ml

  3. Pingback: Statement Utrecht-fans naar KNVB na ontbreken minuut stilte: 'Schaam je kapot!' | Sportnieuws

  4. Geweldige en terechte actie van beide supporters verenigingen, het is wel duidelijk dat bij de KNVB alleen mensen werkzaam zijn die er voor zichzelf zitten en het protocol nu de schuld geven. Men had echter zelf iniatitief moeten tonen en het lef moeten hebben in deze uitzonderlijke situatie van protocol af te wijken.
    Vuilnisman kunnen deze zakken ook mee

  5. Pingback: Utrecht-supporters woest op KNVB na ontbreken minuut stilte: 'Schaam je kapot, KNVB!' – News

  6. Hulde voor deze actie, Bobo’s van deze bond zijn echt de weg kwijt. Intriest, mooi dat FC Utrecht volgende week wel maling heeft aan die protocollen van de bond.

Comments are closed.