FCU Fans
Inloggen

Aanmelden op FCUFANS.nlWachtwoord vergeten? Toegang aanvragen?

Mobiel RSS LinkedIn Facebook Twitter You Tube

Nieuws

Visual

Reactie Burgemeester op bezwaar True Support

05-04-2013

4 reacties


Vanmiddag ontvingen wij een reactie naar aanleiding van onze email die wij hebben gestuurd na het bekend worden van de definitieve droogleggingsmaatregel. Omdat veel supporters het oneens zijn met dit droogleggingsbesluit, hieronder ter informatie integraal onze mail en de reactie hierop van de Burgemeester van Utrecht.

Onze eerste reactie op onderstaande e-mail van de burgemeester:

We vragen ons hardop af waarom het argument van één lijn trekken niet opgaat voor het hoofdgebouw. Daar mag immers wel gewoon alcohol worden geschonken. Een in onze ogen niet uit te leggen en onacceptabele uitzondering. Wat zijn de supporters in het hoofdgebouw meer dan de rest van de supporters in het stadion? Alhoewel we begrip hebben voor de commerciële belangen van onze club, zou het FC Utrecht desalniettemin sieren indien FC Utrecht in deze een statement maakt. Dit door ook in het hoofdgebouw geen alcohol te schenken. Wij vertrouwen er op dat de supporters in het hoofdgebouw een dergelijke beslissing van FC Utrecht zullen kunnen begrijpen en dat zij zichzelf ook niet meer voelen dan de overige supporters. Een dergelijk statement van FC Utrecht maakt duidelijk dat wij allen één zijn, dat FC Utrecht staat voor al haar supporters en er dus geen onderscheid wordt gemaakt. Dat zal de club in onze optiek een hoop goodwill opleveren.

Daarnaast verschilt True Support inderdaad van mening met de gemeente, maar dan met name voor wat betreft de aanpak van eventuele voorvallen. Straf het individu en niet iedereen. Ter vergelijking: Indien er in een kroeg in de binnenstad tijdens Oud en Nieuw een keer een vechtpartij is, heeft dit immers ook niet tot gevolg dat tijdens het volgende Oud & Nieuw de gehele binnenstad drooggelegd wordt.

"Voetbalsupporters, vogelvrij?" Het lijkt er steeds meer op...

Bestuur True Support

 

------------

Van: "Burgemeester"
Datum: 5 april 2013 14:00:00 CEST
Aan: "Christian van der Mark - Stichting True Support"
Kopie: "......"
Onderwerp: Antw.: brief drooglegging

Geachte heer Van der Mark,

Dank voor uw reactie.
De alcoholmaatregel vind ik noodzakelijk bij hoogrisicowedstrijden, overigens naast allerlei andere maatregelen die rond wedstrijden van FC Utrecht door betrokkenen worden genomen. Bij de hoogrisicowedstrijden zijn, in vergelijking met andere wedstrijden, meer factoren in het spel die spanning en emoties hoog kunnen doen oplopen. Dat doet een beroep op de zelfbeheersing van mensen. Het is een feit dat die zelfbeheersing door alcohol afneemt. Daardoor kan eerder en ongeremder geweld ontstaan, waarvan andere supporters, stewards, politie en andere mensen de dupe kunnen worden. Ik vind het dan ook niet verantwoord, zoals u verzoekt, de maatregel in te trekken. Daarbij is het niet voor niets dat ook de KNVB het uitgangspunt hanteert dat bij C-wedstrijden geen alcohol geschonken wordt. De maatregel geeft hieraan uitvoering. Tot slot is het naar mijn mening en in het licht van de inhoud van het auditrapport ook niet verdedigbaar dat op de promenades geen alcohol geschonken wordt, maar direct grenzend aan andere tribunes wel, enkel en alleen omdat dit zuiver gezien geen onderdeel is van het stadion. Er wordt met deze maatregel meer dan voorheen één lijn getrokken.
Uit ons vorige overleg heb ik goed begrepen dat wij het, als het gaat om de rol die alcohol kan spelen, niet eens zijn. Des te prettiger vind ik het dat u ingaat op de uitnodiging om over het alcoholbeleid seizoen 2013-2014 te overleggen. Uit het ontwerp dat u is toegezonden kunt u opmaken dat het beleid niet alleen gericht is op aanscherping, maar bij veel wedstrijden ook een versoepeling inhoudt. Juist omdat het in veel gevallen ook goed gaat. Naar mijn mening is dat ook een goede manier om aan normalisatie te werken: het wegnemen van maatregelen die (inmiddels) onnodig zijn en de sfeer negatief bepalen en het behouden en waar nodig verscherpen van maatregelen als dat nodig is om forse incidenten te voorkomen. Het zijn juist die incidenten die de voortgang van normalisatie vertragen.

Met vriendelijke groet,

mr. A. Wolfsen,
burgemeester van Utrecht

________________________________________

Van: Christian van der Mark - Stichting True Support
Verzonden: zondag 31 maart 2013 15:25
Aan: Burgemeester
CC: Bestuur True Support; Bestuur SVFCU; Raad SVFCU; Wilco van Schaik; Roland Jurriens; Number Four; Dito; Robert Junier; "......"
Onderwerp: RE: brief drooglegging

Geachte heer Mr Wolfsen,

True Support betreurt, mbt de wedstrijd tegen ADO Den Haag, het droogleggingsbesluit ten zeerste en vindt dit een buitenproportionele maatregel. True Support protesteert daar als zodanig dan ook tegen en zal dit besluit dan ook niet ondersteunen. Onze achterban zorgt nimmer voor problemen. Een dergelijke maatregel staat ook haaks op het normalisatietraject. True Support verzoekt u om het besluit te heroverwegen. Ten overvloede: True Support is op geen enkele wijze verantwoordelijk/aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen/effecten die voornoemd droogleggingsbesluit en/of het gewijzigde alcoholbeleid 2013/2014 tot gevolg zal hebben.

Ook True Support heeft overigens reeds positief gereageerd op de uitnodiging van de heer (...) om het gewijzigde alcoholbeleid 2013-2014 te bespreken.

Hoogachtend,

namens het bestuur van True Support,

Christian van der Mark

Reacties

Bij dit bericht zijn 4 reacties geplaatst.
U kunt reacties lezen en plaatsen na het inloggen.

Reactie plaatsenNaar boven

|

HomeAankomende wedstrijd

UitploegThuisploeg
D.H.S.C.FC Utrecht
30 juni 2018 14:30 uur
Sportpark Thorbeckelaan

Aanmelden Nieuwsbrief
Poll


Er is op dit moment geen poll vraag.

Voorspellingscompetitie

1 (1) Don Leo 71pt
2 (2) Sjakie 68pt
3 (3) Menno 66pt
4 (4) badbo13 66pt
5 (5) Maldini 63pt
6 (6) chapri 59pt
7 (7) Drs. C.A. Tastrofe 58pt
8 (8) fanvandeFC 58pt
9 (9) ad rem 57pt
10 (10) Piet 56pt

Sponsors


Ook sponsor worden?

Ook geïnteresseerd in onze sponsor- en/of advertentiemogelijkheden?


Sitemap  |  Disclaimer  |  Links  |  FC Utrecht Headliner  |  Copyright © 2005-2018 FCUFans.nl / Stichting True Support

Realisatie Cartel Internet en Marketing