Veiling wedstrijdbal brengt 200 euro op

Afgelopen zondag werd in supportershome Thuis een wedstrijdbal geveild voor de speciale benefietwedstrijd van de Goudse Sport Vereniging tegen Oud FC Utrecht. Deze wedstrijd, die op vrijdagavond 26 augustus wordt gespeeld in Gouda, staat geheel in het teken van de op 15 juli jl. overleden Valerie Versloot. Valerie is slechts 4 jaar geworden en overleed aan neuroblastoom, een ernstige vorm van kinderkanker.

De veiling was op onze site al ingezet, waardoor het openingsbod 75 euro bedroeg. Onder leiding van veilingmeester Ben Kraal resulteerde de veiling uiteindelijk in een eindbod van €200,-. Voor dat bedrag kocht het bestuur van True Support de bal op.

Op verzoek van de organisatie van de benefietwedstrijd is het bedrag inmiddels overgemaakt op giro 8118 ten name van Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij).

Marinus 'Beekie' van Beek
Ook werd uitvoerig stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Marinus van Beek, FC Utrecht-supporter sinds jaar en dag en geruime tijd gewaardeerd lid van True Support. Voorzitter Rob Rietveld richtte het woord tot de talrijke aanwezigen en er werd een prachtig moment van stilte gehouden.

Prijsuitreiking Voorspellingscompetitie
Tenslotte was er ruimte voor de prettige kanten van het leven, de uitreiking van de prijzen van de voorspellingscompetitie 2010-2011. Zowel de prijzen van de vierde periode, als het eindklassement werden uitgereikt. Nagenoeg alle prijswinnaars waren aanwezig om de prijzen in ontvangst te nemen.

Bestuur stichting True Support