Bestuursmededeling: supportershome THUIS

Wij zijn op de hoogte gebracht van het feit dat Brasserie THUIS met onmiddellijke ingang haar deuren heeft gesloten. Het management van THUIS heeft besloten haar horeca-activiteiten op de locatie in het stadion te staken. Uiteraard zijn we teleurgesteld vanwege de ontstane situatie, maar hebben we begrip voor de motivatie.
 
Dit betekent wel dat wij momenteel zonder vast onderkomen zitten met het oog op de seizoensopening tegen Feyenoord op 12 augustus. Uiteraard zal het bestuur zich maximaal inspannen om een passende oplossing te vinden voor deze vervelende situatie. Er worden meerdere opties bekeken en met meerdere partijen gesproken.

Bestuur True Support